MABISZ MINŐSÍTÉS

Az értéktároló széf, páncélszekrény a Magyarországon kiadott MABISZ minősítéssel rendelkezik.

A vonatkozó besorolási kategóriát, az értékhatárt, illetve tűzállósági időtartamot a széf leírásánál talája.

 
 
Vizsgált tulajdonságok

A minősítés során alapvetően a széfek két tulajdonságát vizsgálják, a feltöréssel és a tűzzel szembeni ellenállást.

A feltöréssel szembeni ellenállás alapján javaslatot tesznek a széfben tárolható érték összegére (kockázatvállalási értékhatárra), a tűzzel szembeni ellenállás alapján pedig megállapítják a tűzállóság időtartamát, azt, hogy tűz esetén mennyi ideig vannak biztonságban a széfben lévő értékek.

A viszgálat során a kapott ellenállási értékeknek megfelelően a széfeket kategóriákba sorolják. A kategóriákat számokkal, betűkkel illetve ezek kombinációjával jelölik.
Ezen jelölések pénzben meghatározott, javasolt kockázatviselési értékhatárokat, illetve percben megadott tűzállósági időtartamokat takarnak.

 

Európai minősítési szabványok

A széfek, páncélszekrények feltörési biztonságára vonatkozó egységes európai szabvány az EN 1143-1, EN 1143-2 és az EN 14450 szabvány.
A feltöréses vizsgálat során a széfeket részlegesen és teljesen feltörik és az ehhez szükséges időt, illetve a felhasznált eszközöket veszik figyelembe.

A széfek tűzállóságára vonatkozó egységes európai szabvány az EN 1047-1, EN 1047-2, illetve az EN 15659 szabvány.
A tűzállósági vizsgálat során a széfeket, páncélszerkényeket ipari kemencében tartósan hevítik és közben mérik a belső hőmérsékletet. A széfet ezenfelül tűzsokknak és ejtéses tesztnek vetik alá.

Ezek a szabványok leírják azokat a követelményeket, amiknek a széfeknek meg kell felelniük ahhoz, hogy az egyes kategóriákba besorolhatók legyenek. A kapott eredmények alapján elvégezhető a besorolás, azaz a minősítés.

EN - Európai Szabvány
Külföldi minősítések

Európában és a világon különböző biztonsági szintek, kategóriák léteznek.
Magyarország szempontjából a német VdS-2450 és az európai ECB.S C01 minősítéseknek van kiemelt jelentősége. Ezek a minősítések a fenti szabványokon alapulnak, garantált minőséget és az adott biztonsági kategóriának való teljes mértékű megfelelőséget biztosítanak.

Azok a széfek, páncélszekrények, amiket a fenti normák alapján gyártottak, folyamatosan jó minőséget garantálnak, amit rendszeresen tesztelnek. Az ilyen szigorú feltételek szerint gyártott széfek és páncélszekrények a széfajtó belső oldalán elhelyezett VdS, vagy ECB.S plakettről ismerhetők fel.
Mielőtt egy ilyen terméksorozat piacra kerül, mielőtt megkapja a minősítést, az egyik akkreditált vizsgálóintézetében (pl. MPA Braunschweig, VdS, SP, SSF, CNPP, stb.) alaposan bevizsgálják.

VdS - Kárbiztosítók Szövetsége, Köln (német)
ECB.S - Európai Minősítő Bizottság. Biztonsági Rendszerek (európai)
VDMA - Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetsége
VSÖ - Osztrák Biztonsági Vállalkozások Szövetsége

Magyar Biztosítók Szövetsége

Magyarországon a széfek, páncélszekrények hivatalos magyar minősítését a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) vagyonbiztosítási tagozatának vagyonvédelmi és kármegelőzési bizottsága (VKB) fogadja el és adja ki. A bizottságba nem minden tagbiztosító küld bizottsági tagokat, a besorolási kategóriára vonatkozó elfogadási javaslat azonban minden tagbiztosítónak szól. Magát a minősítést megbízott szakértő cég végzi.

A MABISZ a nagyobb hazai biztosítótársaságok által létrehozott szövetség. Ajánlásait csak a hazánkban működő tagbiztosító társaságok felé készíti el, ami nem kötelező érvényű.
A gyakorlatban azonban a biztosítók a legtöbb esetben ezt a besorolást veszik figyelembe, ennek alapján járnak el.

A MABISZ feladata, hogy a hazai piacon megjelenő biztonságtechnikai termékeket ellenőrizze, vizsgálja és ajánlásokkal ellássa. Jelenleg a MABISZ minősítés nem kötelező.
Több olyan széf, páncélszekrény is található a piacon, ami nem rendelkezik magyar minősítéssel.
Magyar minősítés

A Magyar Biztosítók Szövetsége nagyrészben a külföldi minősítések alapján hazai minősítéseket ad ki, a külföldi széf minősítéseket honosítja.

Az akkreditált vizsgáló intézetekben minősített termékeket a MABISZ EURONORM kategóriába sorolhatja.
Az MSZ EN 1143-1 /A1; A2 szabvány szerint minősített termékek a megszokott besorolással automatikusan elfogadásra kerülnek.

A külföldi minősítéssel nem rendelkező termékek esetében a biztosítói kockázatvállalási értékhatár az MSZ EN 1143-1 szabvány szerint elvégzett roncsolásos vizsgálat alapján a MABISZ besorolást kapja.

A MABISZ kategorizálás a külföldi kategóriákon felül egyéb kategóriákat is elismer.

Minősített széf

A minősítés megléte igen fontos tényező, hiszen a minősítés kiadásakor megvizsgálják, hogy milyen biztonságot nyújt egy-egy széf, páncélszekrény. A külföldi minősítők, illetve a MABISZ által kiadott minősítés a széf mellett szóló érv a vásárlás során, fontos termékjellemző.

Kiemelten ajánljuk, hogy lehetőségeihez mérten mindenképpen minősítéssel rendelkező széfet vásároljon meg. A minősítés hiánya a széf, páncélszekrény minőségére is utal.
Minősítéssel nem rendelkező széfnél a biztosítók nem térítik meg az esetleges kárt.

Minősített széf, páncélszekrény használata mindenképpen megelőző tevékenység, amire nehezen ad ki pénzt az ember. A legtöbben csak valamilyen káresemény bekövetkezte után éreznek késztetést egy nagyobb biztonságot nyújtó széf megvásárlására.

Ön ne essen ebbe a hibába, gondoskodjon értékei minősített védelméről időben!

Rögzítés és bejelentés

A széf, páncélszekrény minősítésének megléte még nem garantálja az automatikus biztosítói kártalanítást.

Ehhez még két feltétlen szükséges lépést kell megtennie:
Először is a széfet a MABISZ előírásoknak megfelelően biztonságosan rögzíteni kell a helyiség padlójához (ezt szakemberrel végeztesse el).

Másodszor, tájékoztatni kell a biztosítót a széf alkalmazásáról és a széfet be kell íratni a biztosítási kötvénybe.
Káresemény kapcsán a biztosító csak a fentiek betartása esetében kártalanítja Önt.
A biztosítás feltételeiről minden esetben tájékozódjon biztosítójánál, illetve kérje ki biztosítója állásfoglalását is.

Tanácsok

Ha biztosítani szeretné a széfben tárolt értékeket, a következőkre ügyeljen:

1) Minősítés és besorolás hiányában a biztosító ritkán hajlandó a vásárolt
széfben, páncélszekrényben tárolni kívánt értékeket a kötvénybe beírni.
Ne feledkezzen meg arról, hogy be kell jelentenie biztosítójánál a széfet, illetve a kötvénybe be kell íratnia a széfben tárolt értékeket. A biztosítónak szüksége lesz az értéktároló típusára (modell) és a minősítés nyilvántartási számára.

2) Falba építhető széfeknél (faliszéfeknél) a gyártó, a minősítés, illetve a MABISZ szakszerű beépítésre vonatkozó előírásait be kell tartani.

3) Az 1000 kilogrammnál könnyebb magában álló széfeket mindig az előírásoknak megfelelően, szakszerűen le kell rögzíteni.

4) Biztosítója a széf, páncélszekrény típusjelzése, illetve az széfre vonatkozó minősítés nyilvántartási száma alapján el tudja végezni az értéktároló biztosítási kötvénybe történő felvételét. A típusjelzést, modell nevet a széfajtó belső oldalán találja.

Template title
Template header
Template content