KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÉRTÉKHATÁR

Az értéktároló széf, páncélszekrény adott nagyságú forint értékhatárral rendelkezik.

A megadott értékhatár jelzi, hogy maximum mekkora
forintösszegű érték tartható a széfben.

 
 


Vizsgálati módszer

A széfek feltöréssel szembeni ellenállását a különböző nyitóeszközökkel megkísérelt feltörésre fordítandó időben mérik. Különböző roncsolásos támadási módszerekkel próbálják a széfet kinyitni. Ha a széf egy adott támadási módnak megadott ideig ellenált, a teszten ellenállási egységet (RU/SU) szerez és következik a következő támadási módszer.
Ha a széf valamelyik támadásnál nem áll ellen, illetve a feltörés sikerül, az utolsó támadáshoz tartozó ellenállási egységet már nem kapja meg.
A teszten elért ellenállási egységek összeadódnak. A teszt végeredményeképpen a viszgált széf, páncélszekrény adott nagyságú ellenállási egység értéket ér el.

A teszt elvégzésének módja attól függ, hogy a minősítés melyik szabvány alapján történik. Az EN 14450 szabvány alapján a széfek tesztelésénél csak a teljes áttöréshez szükséges időt vizsgálják.
Ha az EN 1143-1 szabvány alapján vizsgálódnak, a teljes áttörés mellett a részleges áttöréshez szükséges időt is mérik.

Besorolási kategória

A feltöréssel szembeni ellenállási összpontszám alapján az értéktároló széf, páncélszekrény besorolási kategóriát kap. Az európai szabványok betű és szám kombinációjával, illetve számmal jelölik a feltörési kategóriát (pl. S1, 0, I, II, VI, stb.), a MABISZ egyrészt megtartotta a betű és szám kombinációt (pl. S1, S2, O/1), másrészt betűket használ (pl. A, B, E, G, stb.) a kategóriák jelölésére.

A Magyar Biztosítók Szövetsége nagyrészben a külföldi minősítések alapján ad ki hazai minősítéseket, a külföldi széf minősítéseket honosítja. Az MSZ EN 1143-1 /A1; A2 szabvány szerint minősített széfek, páncélszekrények a külföldi besorolással megegyezően automatikusan elfogadásra kerülnek.
A külföldi minősítéssel nem rendelkező termékek esetében a biztosítói kockázatvállalási értékhatár az MSZ EN 1143-1 szabvány szerint elvégzett roncsolásos vizsgálat alapján a MABISZ besorolást kapja.

A MABISZ kategorizálás a külföldi kategóriákon felül egyéb kategóriákat is elismer (A, AA), lásd a lenti táblázatot.
Értékhatár

A feltöréssel szembeni ellenállási kategóriákhoz a minősítéssel nemzeti szinten foglalkozó szervezetek minden országban pénzben kifejezett kockázatvállalási értékhatárokat
társítanak. Ezt az értékhatárt ajánlják használni az országban dolgozó biztosítótársaságoknak.
Magyarországon a MABISZ fogadja el ezeket az ajánlásokat. Bár a MABISZ átal javasolt kockázatvállalási értékhatár nem kötelező érvényű, a legtöbb hazai biztosító ezen ajánlás
alapján dolgozik.

A jelenleg érvényes MABISZ kategóriákat és a hozzájuk tartozó javasolt kockázatvállalási értékhatárokat az alábbi táblázat tartalmazza.

A kockázatvállalási értékhatárok elektronikai jelzőrendszerbe (riasztórendszerbe) kötve a G fokozattal bezárólag duplázódnak, az I fokozattól a riasztóba való kötés kötelező.

Figyelem! A kockázatvállalási értékhatárról mindig egyeztessen biztosítójával, mindenképpen jelentse be biztosítójánál a széf megvásárlását és a telepítéskor szakemberrel végeztesse el
a rögzítést.
A feltörési kísérletről, roncsolással történt beavatkozásról feltétlenül értesítse biztosítóját!

Template title
Template header
Template content