TŰZÁLLÓSÁGI IDŐTARTAM

A tűzálló széf, páncélszekrény adott időtartamú tűzállósággal rendelkezik.

A megadott időtartam jelzi, hogy a tűzálló széf milyen hosszú ideig képes a tűznek ellenállni.

 
 
Tűzellenállási teszt

A széfek tűzzel szembeni ellenállását alapvetően kétfajta teszteljárással vizsgálják ezek közül az egyszerűbb a tűzellenállási teszt.

Ennél a teszttípusnál a tűzálló széfeket, páncélszerkényeket a vizsgálat első lépéseként speciális ipari kemencében magas hőmérsékletre hevítik (1. hevítési fázis), ezzel szimulálják azt a perzselő hőmérsékletet, ami egy valódi irodai tűz esetén keletkezik.
A használt minősítési szabványtól függően a hevítési célhőmérséklet 840-1090°C.
A célhőmérséklet elérése után ezt a hőmérsékletet tartják 30, 60, 90, 120, illetve 180 perces időtartamig.
A fenti időtartam letelte után a kemencét elzárják. Bár az elzárás után nincs már aktív hevítés, a széfet körülvevő külső környezet - akárcsak egy valódi irodai tűz eloltása után - még mindig képes kárt tenni a széfben lévő iratokban, illetve digitális adathordozókban. Ez az oka annak, hogy a hevítési fázis után a szigorúbb teszteknél több (akár 24) órás hűlési fázis következik (2. fázis).

Becsapódási teszt

A minősítési tesztszabványtól függően a fenti, 1 hevítési és 1 hűlési fázist tartalmazó tűzellenállási teszt helyett becsapódási (ejtéses) tesztet végeznek.
A becsapódási teszttel azt a helyzetet szimulálják, mikor a tűz tartószerkezeti károkat okoz az épületben, a padló leszakad, a tűzálló széf pedig a tomboló tűzbe zuhan. Ilyen struktúrális épületkárt egy-egy tűzeset könnyen okoz, így ennek veszélye nem lebecsülendő.
A becsapódási teszt során a tűzálló széfet a hevítési fázisban (1. fázis) felhevítik, majd a kemencéből kivéve egy daruval kb. 4-9 méter (1-2 emelet) magasba emelik és kőtörmelékre ejtik (2. fázis).
A becsapódás után a tűzellenállási tesztnek megfelelő újabb hevítési (3. fázis), végül hűlési fázis (4. fázis) következik.Küszöbértékek

Mind a tűzellenállási, mind az ejtéses vizsgálat esetén a teljes tűzállósági teszt alatt a széfben elhelyezett érzékelők mérik a belső hőmérsékletet, illetve a páratartalmat. Ezek az értékek adott küszöbértéken belül kell hogy maradjanak ahhoz, hogy a tűzálló széf sikeresen teljesítse a tesztet és megkapja a minősítést.
A hőmérsékleti küszöbérték papíralapú és elektronikus adathordozók esetében eltérő. Az iratok esetében a 170°C fok feletti, elektronikus adathordozók esetében pedig az 50°C feletti hőmérséklet okoz kárt.
A páratartalmat illetően 85% a küszöbérték. A páratartalmat csak az elektronikus adathordozók biztonságos tárolására alkalmas tűzálló adattárolók tesztelésénél mérik, a papír alapú iratok tárolására alkalmas széfeknél nem. A tűzálló adattároló széfek emellett védelmet nyújtanak a nedvesség, por és koromrészecskék ellen is.

Ha a tesztek során a tűzálló széf belsejében mért hőmérséklet, illetve páratartalom érték a küszöbérték alatt marad, a széf bizonyított, ha bármelyik érték meghaladja a kritikus szintet, a minősítést nem kapja meg.

Besorolási kategória

A tűzzel szembeni ellenállási teszten elért eredmények alapján a tűzálló széf, páncélszekrény besorolási kategóriát kap.
A minősítési besorolás dönti el, hogy papíralapú dokumentumok vagy elektronikus adatok tárolására alkalmas e a tűzálló széf.

A nemzetközi szabványok betű és szám kombinációjával jelölik a tűzállósági kategóriát (pl. LFS30P, S60P, S120DIS stb.), a MABISZ a feltörési ellenállási kategóriáktól eltérően nem használ külön jelölést a tűzállósági kategóriákra.

A Magyar Biztosítók Szövetsége a tűzállóság tekintetében teljes mértékben a külföldi minősítések alapján ad ki hazai minősítéseket, a külföldi széf minősítéseket honosítja.
A nemzetközi szabványok szerint minősített tűzálló széfek, páncélszekrények a külföldi besorolással megegyezően automatikusan elfogadásra kerülnek.
A külföldi minősítéssel nem rendelkező tűzálló széfek esetében a MABISZ nem vizsgálódik, maximum a gyártói nyilatkozat alapján bocsát ki ajánlást.


Tűzállósági időtartam

A tűzállósági kategóriákhoz tűzállósági időtartamok tartoznak. Ezt az időtartamot ajánlják használni az országban dolgozó biztosítótársaságoknak.
Magyarországon a MABISZ fogadja el ezeket az ajánlásokat. Bár a MABISZ átal javasolt tűzállósági időtartam nem kötelező érvényű, a legtöbb hazai biztosító ezen ajánlás alapján dolgozik.

A jelenleg leginkább használt MABISZ kategóriákat és a hozzájuk tartozó javasolt tűzállósági időtartamokat az alábbi táblázat tartalmazza.

Az irattároló tűzálló széfek tipikus tűzállósági időtartama 30, 60, 90 vagy 120 perc. A tűzálló adattárolóknál a 60, 90 és 120 perces időtartamok jellemzőek.

Figyelem! A tűzállósági időtartamról mindig egyeztessen biztosítójával, mindenképpen jelentse be biztosítójánál a széf megvásárlását és a telepítéskor szakemberrel végeztesse el a rögzítést, ha a tűzálló széf rögzíthető.
A tűzesetről feltétlenül értesítse biztosítóját!

 

Template title
Template header
Template content