Alapkérdések
Bármilyen érték biztonságos tárolásáról legyen is szó, széfre, páncélszekrényre, illetve tűzálló széfre a legtöbb esetben szükség van. A megfelelő széf kiválasztásával gondoskodhat értékei biztonságos tárolásáról. Annak eldöntéséhez, hogy pontosan milyen széf illik leginkább az adott helyzethez a következő kérdéseket érdemes kiindulásként megválaszolni.
Mire akarja használni a széfet?

A széf kiválasztása során a felhasználás célja döntő. A széfeket elsősorban annak alapján lehet megkülönböztetni, hogy milyen célra használatosak, illetve minek a biztonságos tárolására alkalmasak.

A védendő értékek sokfélék lehetnek, így értéktárgyak, értékpapírok, iratok, szerződések, készpénz, fegyverek stb. Eldöntendő az is, hogy saját, vagy valaki más értékeinek tárolásáról kíván gondoskodni.

Mi ellen kívánja megvédeni az értékeket?

A különböző értékeket fenyegető veszélyforrások alapvetően két csoportra oszlanak. Egyrészt a lopás és rablás veszélyével, másrészt a tűz által okozott elégéssel kell számolni.

A széfek főcsoportjait a jellemző alkalmazási módok, főbb termékkörök mentén alakítottuk ki. A főcsoportok leírásait elolvasva gyorsan képet kaphat arról, hogy az adott termékkör széfjei tipikusan mire használhatók.

Milyen magasak biztonsági elvárásai?

A biztonságtechnikai termékeknek, így a széfeknek is az egyik legfontosabb tulajdonságuk az általuk biztosított és elvárható védelmi szint.
A széfek biztonsági tulajdonságai elsősorban fizikai kialakításuk, felépítésük, a gyártásuk során felhasznált anyagok ellenállási értékeinek és minőségének, illetve a gyártási eljárás pontosságának függvénye. Legalább ilyen fontos a széfek, illetve széfzárak működési elve. Bizonyos funkciók elérhetősége kifejezetten egy adott működési elvhez kapcsolódik.

Védelmi szempontból az a legfontosabb, hogy az adott széf milyen típusú támadásnak, illetve mekkora fizkai erőnek, meddig képes ellenállni.

A széfek közötti különbségek azonosítását az elhelyezett piktogramok segítik, jelzik a legfontosabb biztonsági funkciókat, illetve az adott szempont szerinti biztonsági szintet. Természetesen a széfek leírásai és technikai adatai is a bemutatást, különbségtételt szolgálják.

A különböző termékkörökön belül eltérő szélességű és mélységű termékválasztékot talál. A legtöbb esetben kisebb ellenállású, kevesebb funkcióval bíró, kedvező árfekvésű és nagyobb biztonságot nyújtó, több funkcióval rendelkező, de magasabb áru alternatívát is kínálunk.

Minősített széfet keres?

Ha egy széf minősített, az azt jelenti, hogy a széfet egy adott feltételrendszer szerint teszteltek és besoroltak. Ha a teszten megfelelt, megkapja a minősítést. Attól függően, hogy a különböző szempontok szerint hogyan teljesített a széf alacsonyabb vagy magasabb kategóriájú besorolást kap. A hivatalos minősítést független minősítő intézetek végzik, nem maguk a széfeket gyártó vállalatok. A minősítés hosszadalmas és drága eljárás.

A gyártók mindegyike valamilyen szabvány alapján gyárt. Ez nem jelenti azt, hogy az adott szabvány szerint a széf minősítéssel is rendelkezik. Ettől függetlenül a gyárak saját teszteredményeik alapján is nyilatkozhatnak termékeik besorolási szintjéről. Ilyen esetben a besorolást nem erősíti meg független minősítő intézet.

A különböző típusú széfekre más és más, sokszor több szabvány is vonatkozik. Ezek az eltérő szabványok a termékek jellegéből fakadóan nem mind ugyanazokat a tulajdonságokat vizsgálják, részben eltérő szempontokat vesznek figyelembe. A fontosabb szabványok szerinti besorolási értékeket az egyes széfcsoportkonál feltűntetjük.

A hivatalos, független minősítő intézet által kiadott minősítés jelentősége a különböző helyzetekben eltérő. Az egyszerű, kis költségvetésű, illetve kisebb igényű beszerzés esetén nem feltétlenül probléma, ha a széfnek nincs hivatalos minősítése.
Más a helyzet, ha például a működés során, illetve az alkalmazott széfek tekintetében szigorú előírásokat kell teljesíteni. Egy üzemszerűen értékeket, illetve pénzt fizikailag kezelő cég esetében például fel sem merülhet, hogy minősítés nélküli széfeket alkalmazzanak. Bizonyos értékek biztonságos tárolását jogszabály, vagy biztosítói elvárás is kikényszeríthet.

Általánosságban igaz az, hogy a széf annál drágább, minél több minősítéssel rendelkezik.

Széfeink döntő többsége külföldről származik, a gyártó cégek külföldiek, így az elsődleges minősítéseket is külföldi minősítő intézetek állították ki.
Magyarországon a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) adja jóváhagyását a megbízott minősítési besorolást elkészítő szakértő cég ajánlására. A magyar MABISZ minősítés többnyire azt jelenti, hogy a meglévő külföldi minősítést honosítják, elkészítik magyar nyelvű másodlagos változatát. Egyes esetekben a MABISZ által megbízott cég saját tesztelési vizsgálatokat is végez.

Ha minősített széfet keres, a megfelelőség szempontjából elegendő, ha az elsődleges minősítés megvan és érvényes.

Mekkora összeget szán a széfre?

A vásárlásra, beszerzésre fordítható összeg nagyban meghatározza, hogy milyen biztonsági szintű és minőségű széfet tud megvásárolni.
Az olcsóbb széfek többnyire kisebb védelmet és űrtartalmat biztosítanak drágább páncélszerkény társaikhoz képest és gyorsabban elhasználódnak.

Bár a széfvásárlást alapvetően meghatározza az elkölthető összeg, vegye figyelembe, hogy egy páncélszekrény értékei védelmét szolgálja. Ha hajlandó többet áldozni értékei védelmére, azok nagyobb biztonságban lesznek.
Egy jobb minőségű páncélszekrény és széfzár esetén példul értékes órákat nyerhet, amit a betörőnek pluszban kell a széf feltörésére fordítania. Minél hosszabb időt kell szánnia egy betörőnek a nyitásra, annál kevésbé éri meg vesződnie vele, hiszen a lebukás esélye a nyitásra fordított idővel együtt nő.
Fontos szem előtt tartania azt is, hogy a védelem csak annyira erős, amennyire a védelmi pontok leggyengébbik tagja. Hiába van például egy nagyon jó védelmi fokozatú páncélszekrénye, ha nincs lerögzítve, vagy nincs riasztórendszerbe kötve.

Ha a széfet nem üzletünkben veszi át, hanem házhoz szállítást kér, a vásárlásra fordítandó összeg tervezésekor ne feledkezzen meg a felmerülő szállítási költségről sem.

Mennyire sürgős a széfvásárlás?

Ha a páncélszekrényre azonnal szüksége van, ügyeljen a termék kiválasztásánál annak elérhetőségére. A gyakran keresett, illetve kisebb értékű széfekből általában folyamatos raktárkészlettel rendelkezünk.

A nagy értékű, vagy speciális széfek jellemzően rendelésre érkeznek, szállítási idejük 1-1,5 héttől 4-6 hétig is terjedhet. Az ilyen speciális széfek beszerzését érdemes idejében elindítani, hogy szállítási idejük a telepítésnél, kivitelezésnél ne okozzon késedelmet.

Egyes esetekben érdemes lehet az adott termékkörön belül elérhető legolcsóbb, mindössze az elzárás alapfunkciójának ellátására alkalmas, azonnal elérhető széfet ideiglenesen beszerelni és használni, míg a megrendelt nagyobb értékű széf megérkezik.

 

 

 

Template title
Template header
Template content